Permoxxboard

Brandwerend plaatmateriaal

Home

De overheid stelt steeds meer eisen aan brandveilig wonen en werken. Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Met deze voorschriften wil de overheid de kans beperken dat een brand ontstaat, zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden. Om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn er op de markt allerlei producten te vinden.

Kinket brandpreventie is een gespecialiseerd bedrijf wat brandwerende beplating levert en monteert. Permoxxboard is een brandwerende plaat en voldoet aan alle eisen. Wij beschikken over verschillende test rapporten en certificeringen. Permoxxboard is brandwerend plaatmateriaal wat u kunt gebruiken voor het bouwen van brandvertragende en brandwerende plafonds, scheidingswanden, voorzet- en schachtwanden en voor het bekleden van kolommen en liggers. Permoxxboard brandwerende platen zijn ook te gebruiken voor het produceren van brandwerende panelen.

Kinket brandpreventie kan u verder helpen in advisering, levering en montage van Permoxxboard. Wij staan sinds 1975 bekend door onze geleverde kwaliteit van onze producten en diensten.

012pm2016-10-04-photo-00001288